Η Βυτίνα/Vitina

The colourful and cozy interior of a coffee shop.
The church of Agios Trifonas, built in 1846.

A shop with different flavours of honey.

H dwelling from 1864.

A sign that says’Love Road’.
‘Love Road’
The abandoned agricutural university.
The elementary school.

The mountain village of Vitina attracts the most tourists in the county of Arcadia, in the Peloponnese. It is a beautiful village with medieval-looking buildings, and nicely decorated shops. It is at a height of 1.033 meters, on the Mainalo mountain. and it has almost 700 inhabitants.

The village of Vitina played a big role in the Greek Revolution in 1821. It was the central supply point for the revolutionaires, and as a result was burnt down seven times by the Ottomans.

The pine, fir and chestnut trees surround the mountainous area. It is a great place to visit anytime of year for the fresh air and nature.

Το ορεινό χωριό Βυτίνα προσελκύει τους περισσότερους τουρίστες στον νομό Αρκαδίας, στην Πελοπόννησο. Είναι ένα όμορφο χωριό με μεσαιωνικά κτίρια και όμορφα διακοσμημένα καταστήματα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.033 μέτρων, στο όρος Μαίναλο. και έχει σχεδόν 700 κατοίκους.

Το χωριό Βυτίνα έπαιξε μεγάλο ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ήταν το κεντρικό σημείο ανεφοδιασμού των επαναστατών, με αποτέλεσμα να καεί επτά φορές από τους Οθωμανούς.

Τα πεύκα, έλατα και καστανιές περιβάλλουν την ορεινή περιοχή. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να επισκεφθείτε οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου για τον καθαρό αέρα και τη φύση.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s