Author: Angela Zafiris

Hello! I'm a Artist/Writer/Photographer who lives in Athens, Greece. I have many creative ways from writing, photography, collage art, mixed-media art and poetry. I love sharing my work with people from all over the world through my blog.

Envisioning Success/Οραματίζοντας την Επιτυχία

successcollagetxt

‘Success’ handmade collage by Angela Zafiris

My collage is inspired by the meaning of success and especially what it means to people in most countries in our modern society.

I think that it looks like an unintentional vision board 😉

In the past I made myself a vision board-why not? It’s fun, I have my magazines, and you can be as creative as you want to be with your vision board. Although I am not a huge believer in ‘manifesting'( as the new age gurus like to call it) because I think that life is more complicated than that. As the old proverb says ‘man makes plans and God laughs’. Yup very true!

Are we the masters of our fate? Or are we slaves of our fate? Perhaps a bit of both? Who can know for sure?

But, I think about the future and how it would be an interesting thing to look at when one gets old. Imagine when your are in your nineties (God willing and if the apocalypse doesn’t come!) and you are rummaging through your stuff and you come across your vision board. You become overwhelmed by emotions looking at all the positive images that tell the story of  all the things that you envisioned for yourself.  All the dreams that may or may not have come true. Sad, bitter, happy you decide.

Advertisements

Echeverias/Εχεβέρια

echeveriatxt3

echeveriatxt2

The echeveria succulent is native to Mexico and Central America. It flourishes in dry Mediterranean climates. It’s is so easy to propagate too. You just take off a leaf and place it in the soil without watering it, and after a few days roots begin to form. I have so many in my garden now. No need to buy more.

Το φυτό εχεβέρια  είναι εγγενής στη Μεξικό και την Κεντρική Αμερική. Ευδοκιμεί στα ξηρά μεσογειακά κλίματα. Είναι τόσο εύκολο να διαδοθεί. Απλά βγάζετε ένα φύλλο και το τοποθετείτε στο έδαφος χωρίς πότισμα και μετά από λίγες μέρες αρχίζουν να σχηματίζονται ρίζες. Έχω τόσους πολλούς στον κήπο μου τώρα.  Δεν χρειάζεται να αγοράσω περισσότερα.

Emerald Sea/Σμαραγδένια Θάλασσα

emeraldsea2emeraldbeach1

“Every time I stand before a beautiful beach, its waves seem to whisper to me: If you choose the simple things and find joy in nature’s simple treasures, life and living need not be so hard.”     -Psyche Roxas-Mendoza

«Κάθε φορά που στέκομαι μπροστά σε μια πανέμορφη παραλία, τα κύματα της φαίνεται να μου ψιθυρίζουν: Εάν επιλέγετε τα απλά πράγματα και βρεθείτε χαρά στα απλά θησαυρά της φύσης, η ζωή δεν χρειάζεται να είναι τόσο σκληρή».

Nephophilia/Νεφοφιλία

CLOUDSinstant3

The cloud on the left looks like a bird with wings.

CLOUDSinsta2

It’s coming for you.

cloudsinsta

Big marshmallow man.

A few photos of a cloudy day and rainy August day in Greece. The photos have an ‘instant’ style filter.

Nephophilia: a person who loves clouds; a fondness or obsession with clouds.

Μερικές φωτογραφίες μιας συννεφιασμένη και βροχερή ημέρα του Αυγούστου στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες έχουν φίλτρο “instant” (άμεσου) στυλ.

Νεφοφιλία: ένα άτομο που αγαπά τα σύννεφα, μια συμπάθεια ή εμμονή με τα σύννεφα.

Secret Garden/Μυστικός Κήπος

secretgarden1

catongrass

It’s nice to see some greenery in a concrete jungle like Athens. It’s a little piece of paradise. I don’t have to go outside the city to feel close to nature. It’s a lot o f work to maintain it, but it’s worth it. And there’s my big, fat cat Angelo chilling on the grass which he loves to eat.

Είναι ωραίο να βλέπεις πράσινο σε μια  ζούγκλα απο τσιμέντο όπως η Αθήνα. Είναι ένα μικρό κομμάτι του παραδείσου. Δεν χρειάζεται να πάω έξω από την πόλη για να νιώθω οτι είμαι κοντά στη φύση. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να το διατηρήσετε, αλλά αξίζει τον κόπο.   Και να τος! Ο μεγαλος, χοντρος γατος μου Ο Αγγελος που χαλαρώνει στο γρασίδι που του αρεσει να τρωωει.           

Pumpkin Flower

pumpkinflowertxt

A photo of a pumpkin flower from the garden. I love the texture of the flower. Pumpkin season is coming soon. Since nothing should go to waste, some Greeks like to fry the flower in a frying pan and stuff it with feta cheese. I haven’t tried it but it should be good.

friedpumpkinflowers

*Update: In a large bowl add flour, water and pieces of feta cheese. With a spoon fill the pumpkin flowers and place each flower in a deep-frying pan. Take out when they are brown and crispy. I tried them today and they are delicious! Serve as an appetizer.

Seeing Red/Kόκκινο Παντού

redgeraniumtxtredflowerstxt

redflowerstxt(1)

Red, the colour symbolic of passion, love…and anger.

How is that? How can it be both?

“When anger rises, think of the consequences”. Confucius

Κόκκινο, το χρώμα συμβολικό του πάθους, της αγάπης … και του θυμού.

Πώς είναι αυτό? Πώς μπορεί να είναι και τα δύο;

«Όταν ο θυμός ανεβαίνει, σκεφτείτε τις συνέπειες». Κομφούκιος

Fire then Rain/ Φωτιά και στη συνέχεια βροχή

thunderstorm1txt

 

thunderstorm2txt

Right after the catastrophic fires in Eastern Athens came heavy torrential rain that brought flooding  to the North of the city. This July blood red moon was not a good one. It brought a lot of catastrophes from the fires in California, to the earthquake in Indonesia, flooding in India and Japan. I do believe that God gives us signs in the sky. If you take a close look at the top of the first photo you can see either Jesus or an angel. 🙂

Αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική Αθήνα ήρθε βαρύτατη καταρρακτώδης βροχή που έφερε πλημμύρες στα βόρεια της πόλης. Αυτό το κόκκινο φεγγάρι του Ιουλίου δεν ήταν καλό. Έφερε πολλές καταστροφές από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, στον σεισμό στην Ινδονησία, πλημμύρες στην Ινδία και την Ιαπωνία. Πιστεύω ότι ο Θεός μας δίνει σημάδια στον ουρανό. Αν κοιτάξετε προσεκτικά την κορυφή της πρώτης φωτογραφίας, μπορείτε να δείτε είτε τον Ιησού είτε έναν άγγελο. 🙂