Photography

Bee Happy/Μια μέλισσουλα

Honeybee1honeybee2

It’s these little things, like a bee resting on a leaf, that we should all appreciate. It made me smile that day. 🙂

Είναι αυτά τα μικρά πράγματα, όπως μια μέλισσα που στηρίζεται σε ένα φύλλο που όλοι πρέπει να εκτιμήσουμε. Με έκανε να χαμογελάσω εκείνη την ημέρα. 🙂

 

Advertisements

CARNATIONS & PANSIES/ Γαρύφαλλα & Πανσέδες

Carnationspansy

“There is no pain so great as the memory of joy in present grief.” Aeschylus

“Grief is never something you get over. You don’t wake up one morning and say, ‘I’ve conquered that; now I’m moving on.’ It’s something that walks beside you every day. And if you can learn how to manage it and honour the person that you miss, you can take something that is incredibly sad and have some form of positivity.” Terri Irwin

Basil Flowers/λουλούδια βασιλικού

basiltxt

The ‘basil’ plant from the Greek βασιλικόν φυτόν (basilikón phutón) and from Latin, basilius, means “royal/kingly plant”.

It is a plant that is used in many cuisines all over the world.  It plays a big role in many religions and ceremonies for the dead in different culutres. In the Greek Orthodox religion, and other Orthodox churches in the Balkins, basil is used to sprinkle holy water to cleanse a home. In India it is place in the mouth to help the deceased person reach God. The ancient Egyptians and Greeks believed it would open the gates of heaven for a person passing on.

When the plant flowers you can collect the seeds and plant them in the spring.

Pomegranate Harvest/Συγκομιδή του Ροδιού

pomeranate2pomeranatebw2

It’s October which means it’s time for some pomegranate picking. This delicious fruit originated in Iran and Northern India and has been cultivated in Greece since ancient times. It is a fruit that is very significant in Greek culture and mythology. In ancient Greece the fruit was called  the ‘fruit of the dead’. It is the fruit of Persephone, who was trapped in the underworld was only allowed to eat Pomegranate seeds.  Interesting enough the pomegranate is still associated with the dead. In Greece today the seeds are  included in a dish called ‘Kolliva’. This dish is served on the day of the memorials of the deceased or on religious events like ‘Soul Saturday.’ It contains ingredients such as wheat, flour, sugar, raisins, walnuts etc.

The pomegranate fruit is also symbolic of abundance, fertility and good luck. It is categorized as a berry and it has anti-inflammatory effects, it can lower blood pressure and many other ailments. You can drink it as a juice or just eat the seeds.

Echeverias/Εχεβέρια

echeveriatxt3

echeveriatxt2

The echeveria succulent is native to Mexico and Central America. It flourishes in dry Mediterranean climates. It’s is so easy to propagate too. You just take off a leaf and place it in the soil without watering it, and after a few days roots begin to form. I have so many in my garden now. No need to buy more.

Το φυτό εχεβέρια  είναι εγγενής στη Μεξικό και την Κεντρική Αμερική. Ευδοκιμεί στα ξηρά μεσογειακά κλίματα. Είναι τόσο εύκολο να διαδοθεί. Απλά βγάζετε ένα φύλλο και το τοποθετείτε στο έδαφος χωρίς πότισμα και μετά από λίγες μέρες αρχίζουν να σχηματίζονται ρίζες. Έχω τόσους πολλούς στον κήπο μου τώρα.  Δεν χρειάζεται να αγοράσω περισσότερα.

Emerald Sea/Σμαραγδένια Θάλασσα

emeraldsea2emeraldbeach1

“Every time I stand before a beautiful beach, its waves seem to whisper to me: If you choose the simple things and find joy in nature’s simple treasures, life and living need not be so hard.”     -Psyche Roxas-Mendoza

«Κάθε φορά που στέκομαι μπροστά σε μια πανέμορφη παραλία, τα κύματα της φαίνεται να μου ψιθυρίζουν: Εάν επιλέγετε τα απλά πράγματα και βρεθείτε χαρά στα απλά θησαυρά της φύσης, η ζωή δεν χρειάζεται να είναι τόσο σκληρή».

Nephophilia/Νεφοφιλία

CLOUDSinstant3

The cloud on the left looks like a bird with wings.

CLOUDSinsta2

It’s coming for you.

cloudsinsta

Big marshmallow man.

A few photos of a cloudy day and rainy August day in Greece. The photos have an ‘instant’ style filter.

Nephophilia: a person who loves clouds; a fondness or obsession with clouds.

Μερικές φωτογραφίες μιας συννεφιασμένη και βροχερή ημέρα του Αυγούστου στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες έχουν φίλτρο “instant” (άμεσου) στυλ.

Νεφοφιλία: ένα άτομο που αγαπά τα σύννεφα, μια συμπάθεια ή εμμονή με τα σύννεφα.

Secret Garden/Μυστικός Κήπος

secretgarden1

catongrass

It’s nice to see some greenery in a concrete jungle like Athens. It’s a little piece of paradise. I don’t have to go outside the city to feel close to nature. It’s a lot o f work to maintain it, but it’s worth it. And there’s my big, fat cat Angelo chilling on the grass which he loves to eat.

Είναι ωραίο να βλέπεις πράσινο σε μια  ζούγκλα απο τσιμέντο όπως η Αθήνα. Είναι ένα μικρό κομμάτι του παραδείσου. Δεν χρειάζεται να πάω έξω από την πόλη για να νιώθω οτι είμαι κοντά στη φύση. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να το διατηρήσετε, αλλά αξίζει τον κόπο.   Και να τος! Ο μεγαλος, χοντρος γατος μου Ο Αγγελος που χαλαρώνει στο γρασίδι που του αρεσει να τρωωει.           

Pumpkin Flower

pumpkinflowertxt

A photo of a pumpkin flower from the garden. I love the texture of the flower. Pumpkin season is coming soon. Since nothing should go to waste, some Greeks like to fry the flower in a frying pan and stuff it with feta cheese. I haven’t tried it but it should be good.

friedpumpkinflowers

*Update: In a large bowl add flour, water and pieces of feta cheese. With a spoon fill the pumpkin flowers and place each flower in a deep-frying pan. Take out when they are brown and crispy. I tried them today and they are delicious! Serve as an appetizer.