Passion Flower/Πασιφλόρα

My blue passion flower (passiflora) vine, that I planted last year, has bloomed this year. It is a flower that is native to Mexico, Central and South America.

There are medicinal benefits to the flower when the dried flowers is used as a tea. Research has show that the flower can help with anxiety and insomnia.

Το μπλε πασιφλορα, που φύτεψα πέρυσι, έχει ανθίσει φέτος. Είναι ένα λουλούδι που προέρχεται από το Μεξικό, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

Υπάρχουν ιατρικά οφέλη για το λουλούδι όταν τα αποξηραμένα λουλούδια χρησιμοποιούνται ως τσάι. Η έρευνα έχει δείξει ότι το λουλούδι μπορεί να βοηθήσει με το άγχος και την αϋπνία.

Panoramic View/Πανοραμική θέα

westernview1

beekeeper

Bee Keeper in action

Mountain flowersWestern view

a walk in the forestMountain flowers2

Last week the quarantine restrictions were lifted here in Greece. This was my first time in nature since March or even longer than that. There is a joke that a lot of people say that everyone has become an athlete during the quarantine. I don’t think I have ever seen so many joggers and cyclists in Athens in all of my years here. :))

Την περασμένη εβδομάδα, οι περιορισμοί καραντίνας καταργήθηκαν εδώ στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά στη φύση από τον Μάρτιο ή ακόμη και περισσότερο από αυτό. Υπάρχει ένα αστείο που πολλοί λένε ότι όλοι έχουν γίνει αθλητές κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Δεν νομίζω ότι έχω δει τόσοι δρομείς και ποδηλάτες στην Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια εδώ. :))

Covid-19 Conspiracies/θεωρίες Συνομωσίας

Covidconspiracycollage

‘Covid-19 Conspiracies’ collage by Angela Zafiris

There are many conspiracy theories going around about the global pandemic. Some theorists say there is no virus, that it is a hoax. Others say the pandemic was pre-planned and it is all about the government trying to assert more control over people. When ultimate control is obtained people will be ‘microchiped’, then we will have a cashless society, then a one world government etc. Others say there is a virus, but it was man-made in a lab and that it doesn’t come from nature as many scientists claim. Also, they claim that the new wireless technology 5G is to blame for the spread of the virus. For a long time now there have been various rumors circulating about 5G technology and that it can destroy peoples’ immune system and that it can make people sick with cancer. Then there are the conspiracy theories surrounding Bill Gates as well.  That he is enforcing a vaccine in an effort to depopulate the world. The assumption is that the elites are obsessed with the worlds’ over-population and due to their misanthropic feelings want to eradicate the- mostly poor people- from improvised countries.

I think that it is important to do your own thorough research, learn from various sources and follow not only what your intuition tells you, and also what history tells you as well. This is why it’s important to be educated about the past of our ancestors. In the past humanity has suffered through many pandemics and there was plenty of fake news going around back then. People came up with various theories about where the plague came from. There were many doctors at the time, who in their desperation, came up with many strange concoctions to try and cure the diseases.

The truth always sees the light eventually, and this is the time of the revealing or apocalypse. The real truth will come out soon.

I do believe that many of these theories are dangerous and we need to all be on the same page and come together to fight our common enemy.

Disclaimer: The conspiracies in the collage do not reflect my own opinions, but the many varied opinions of people over the internet.

For the city…can no longer lift her head from beneath the angry waves of death. A blight has fallen on the…land… And the flaming god, the malign plague, has swooped upon us, and ravages the town…” [lines 22-30]. -Sophocles ‘Oedipus Rex’

Life & Death/Ζωη και Θανατος

beeandspider

A dead bee and living spider in a white calla lily in my garden.

Μια νεκρή μέλισσα και μια ζωντανή αράχνη σε έναν λευκό κρίνο στον κήπο μου.

“Let us so live that when we come to die even the undertaker will be sorry.”

-Mark Twain

“Death is the destination we all share, no one has ever escaped it. And that is as it should be because death is very likely the single best invention of life. ”    

-Steve Jobs

Iris & Gladiola/Ίρις και Γλαδιόλα

IRIS

IMG_4436

The colour purple is the colour that is associated with bravery, creativity, wealth, and royalty. I’ve grown to love this colour and I was happy to see the purple Iris and purple gladiolas in my garden again as they are perennials.

Το χρώμα μωβ είναι το χρώμα που σχετίζεται με την ανδρεία, τη δημιουργικότητα, τον πλούτο και τη βασιλεία. Έχω αγαπήσει αυτό το χρώμα και ήμουν ευτυχής οταν ειδα την εμφάνιση του όταν είδα την ίριδα και την γλαδιόλα στον κήπο μου ξανά καθώς είναι πολυετή φυτά.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!/Happy Easter!

Happyeaster!

Happy Easter to all Orthodox Christians. We celebrate Easter a week after the Catholic Easter. Greeks couldn’t move about this year, so they couldn’t leave for their villages to celebrate Easter as they would do every year.  This year, so they celebrated in Athens and the whole city is smoky and it smells like bbq! 🙂

“The reappearance of the light is the same as the survival of the soul.” Victor Hugo

“Blessed are those who have not seen and have yet believed.” John 20:29

“The Easter egg symbolizes our ability to break out of the hardened, protective shell we’ve surrounded ourselves with…”-Siobhan Shaw

Orange Delight/Πορτοκαλί απόλαυση

orange rose

chrysantheums

I love the optimism of nature. So much joy can be found in the seemingly little things. I hope these photos lift your spirits in theses difficult times 🙂

Λατρεύω την αισιοδοξία της φύσης. Μπορείτε να βρείτε τόση χαρά στα μικρά πράγματα. Ελπίζω αυτές οι φωτογραφίες να ανεβάσουν το πνεύμα σας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές:)

 

Stormy Days/Θυελλώδεις Μέρες

StormycloudsStormyclouds2IMG_4443

Greece got another taste of winter this past week. There is snow on Parnitha mountain! Shockingly unusual weather for the month of April.  I believe it is God’s wrath. He is avenging the crazies who went to the beach in March during the quarantine. And now we all have to suffer and listen to the gale force-7 or 9 Beaufort winds.

I bet God said (while looking down at us) ‘If you don’t stay inside than I’ll mess with the weather so badly you will be forced to stay in. I’ll make it so windy that if you set foot -even one foot-outside you will be blown away!

This is an incredible inspiring video that helps put things into perspective. Our ancestors had it A LOT worse than us. Terrible things have happened before and the will happen again. It is crucial in times like these to remain calm and to be strong.

Quarantine/Καραντίνα

bw angel2bw angelo

My cat Angelo and I are breezing through the quarantine. No quarantine blues for us.  No whining about being bored. Keep your spirits up. There are million things to do. Think of those who are on the front lines helping to battle the contagion. Think of the people you once overlooked who are keeping society functioning.

Take a little nap in the sun -it’s good for you. And consider yourself lucky 🙂

We’re born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we’re not alone.” -Orson Welles