Black & white photography

Hawk In the Sky/Γερακι στον Ουρανο

The hawk flies freely across the landscape. Flying in circles in this beautiful dry valley. I envy these birds.

I am assuming it is a hawk I am not an ornithologist 😉

Το γεράκι πετά ελεύθερα ψηλά πάνω από το ξηρό τοπίο. Πετάει και κανει κύκλους σε αυτή την όμορφη, ξηρά κοιλάδα. Ζηλεύω τα πουλιά αυτά.

Υποθέτω ότι είναι γεράκι, δεν είμαι ορνιθολόγος 😉

Life & Death/Ζωη και Θανατος

beeandspider

A dead bee and living spider in a white calla lily in my garden.

Μια νεκρή μέλισσα και μια ζωντανή αράχνη σε έναν λευκό κρίνο στον κήπο μου.

“Let us so live that when we come to die even the undertaker will be sorry.”

-Mark Twain

“Death is the destination we all share, no one has ever escaped it. And that is as it should be because death is very likely the single best invention of life. ”    

-Steve Jobs

Quarantine/Καραντίνα

bw angel2bw angelo

My cat Angelo and I are breezing through the quarantine. No quarantine blues for us.  No whining about being bored. Keep your spirits up. There are million things to do. Think of those who are on the front lines helping to battle the contagion. Think of the people you once overlooked who are keeping society functioning.

Take a little nap in the sun -it’s good for you. And consider yourself lucky 🙂

We’re born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we’re not alone.” -Orson Welles

Social Distancing/Απόσταση

It'sadate!

Even cats know that it’s best to keep your distance 🙂 Ακόμη και οι γάτες γνωρίζουν ότι είναι καλύτερο να κρατήσετε την απόσταση σας 🙂

Here in Athens we have been are on lock down since this past Saturday. Only pharmacies, gas stations and supermarkets are open.  But, only a few are allowed to enter at at time. At the supermarket you have to keep a safe distance from people. Greece has 418 cases and Athens has the most cases of the virus. Gatherings of more than 10 people are forbidden.

The mostly extroverted, social Greeks are upset their lifestyles have been interrupted, but there is nothing else they can do but to obey orders. As time goes by I see that more and more people are taking the matter more seriously.

The statistics are shocking, Europe now has more fatalities than China! Borders are closed and people are panic buying. A lot of people are stressed and upset about this situation especially those who have grandparents and parents who are elderly.

What is happening is unprecedented and has affected everyone on this planet. Humans are the most adaptable creatures and patience, calm and strength is needed. Our survivor instincts, and heroic sides have to come through.

Wishing everyone good health and inner strength this year 🙂

Η επιθυμία μου ειναι να εχουν όλοι καλή υγεία και εσωτερική δύναμη φέτος 🙂

Εδώ στην Αθήνα είμαστε σε καραντίνα από το περασμένο Σάββατο. Μόνο τα φαρμακεία, τα βενζινάδικα και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Mόνο λίγοι επιτρέπεται να εισέλθουν. Στο σούπερ μάρκετ πρέπει να έχετε μια ασφαλή απόσταση από τους ανθρώπους. Η Ελλάδα έχει 418 περιπτώσεις και η Αθήνα έχει τις περισσότερες περιπτώσεις του ιού. Συγκέντρωσεις με περισσότερα από 10 ατόμων απαγορεύονται.

Οι περισσότεροι, εξωστρεφείς, και κοινωνικοί, Έλληνες είναι αναστατωμένοι, ο τρόπος ζωής τους έχει διακοπεί, αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορούν να κάνουν παρά να υπακούν στις εντολές της κυβέρνησης . Βλεπω οτι με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν το θέμα πιο σοβαρά.

Οι στατιστικές είναι συγκλονιστικές, Η Ευρώπη έχει πλέον περισσότερα θύματα από την Κίνα! Τα σύνορα είναι κλειστά και οι άνθρωποι είναι πανικοβλημένοι. Πανικοβάλλονται και ψωνίζουν σαν μανιακοί. Πολλοί άνθρωποι είναι ανήσυχοι και λυπημένοι με αυτή την κατάσταση, ειδικά εκείνοι που έχουν παππούδες και γονείς που είναι ηλικιωμένοι.

Αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές και έχει επηρεάσει όλους σε αυτόν τον πλανήτη. Οι άνθρωποι είναι τα πιο προσαρμόσιμα πλάσματα και υπομονή, ηρεμία και η δύναμη είναι απαραίτητη. Τα ένστικτά μας για επιβίωση και η ηρωική πλευρά πρέπει να έρχονται στην επιφάνεια.

“Perhaps catastrophe is the natural human environment, and even though we spend a good deal of energy trying to get away from it, we are programmed for survival amid catastrophe.”-  Germaine Greer  (Australian Author)

The Alleyway/Tο Σοκάκι

grittystreetsbw

All of Athens in one photo. The city is getting a nice cleanup job. It was stagnant for a long time ‘screaming’ for progress. I believe that it will be unrecognizable in the future as it is an ever changing city.

Όλα της Αθήνας σε μία φωτογραφία. Η πόλη καθαριζεται επιτελους. Ήταν στάσιμη για πολυ καιρο και ‘ουρλιάζε’ για πρόοδο. Πιστεύω ότι θα είναι αγνώριστη στο μέλλον, δεδομένου ότι είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη πόλη.

Happy International Greek Language Day!

Resilience/Ανθεκτικότητα

bwrose(1)

Strength to strength

Shore to shore

There is not a life in ruins

Or time wasted

We each carry our burdens

and our traumas

Whether our fate is assigned or

Whether we are the masters of  it

We must emulate the roses

That wither, but are resilient

And come alive again.

 

*I love the strength and resiliency of the roses in my garden. From intense heat waves and cold snaps they pull through. Some humans should need to get some lessons from nature.

The Prophecy/Η Προφητεία

churchdoorbw

We lay in our doom      

In the toxic fumes

In the final days of Noah

Rain to floods

Fire and brimstone

The end is neigh

But they’re riding high

So they don’t care

They say we will all be done

When the anger comes

When our hearts turn cold

The children will be bold

Anger will reign

Like the many pestilences it will spread

In the dark times we will all wish that we were dead.

Βρισκόμαστε στην καταστροφή μας

Μέσα στους τοξικούς καπνούς

Τις τελευταίες μέρες του Νώε                                                                             

Και η βροχή γίνεται πλημμύρα                                                                            

Μόνο πυρκαγιά και θειάφι

Το τέλος είναι κοντά

Ο τυχερός δεν τον νοιάζει                                                                                 

Λένε ότι όλοι θα τελειώσουμε

Όταν έρθει ο θυμός

Όταν οι καρδιές μας ψυχρανθούν

Τα παιδιά θα είναι τολμηρά

Ο θυμός θα βασιλεύει

Όπως και τις πολλές επιδημίες θα εξαπλωθεί

Στους σκοτεινούς χρόνους θα θέλουμε όλοι να είμαστε νεκροί.

*So glad to be feeling better after 2 weeks of the flu 🙂

*I have always been fascinated by end times prophecies. They are universal and reflect the times we are living in.

The First Cemetery of Athens Part 2

cemetery20

cemetery45

cemetery46

This looks like a big bird cage in a jungle.

cemeteryangel21

“Angel’ by famous Greek sculptor Giannoulis Halepas

cemeteryangel22

An angel either pondering or telling us to be quiet.

cemeteryowl23

‘Hoo are you looking at?’

cemetery25cemetery26cemetery28

cemetery38

cemetery30

I found out after visiting the cemetery that here are three other sculptures of ‘sleeping’ women in the cemetery. This is the only one I found that day.  It is the grave of a Maria Deligianni sculpted by Ioannis Vitsaris.

cemetery29

cemetery31

So unique. Never seen anything like this before.

cemetery32

The irony of the Greek word ‘Zoe’ which means ‘life’ on the cross of a grave.

cemetery34

A sculpture of a Greek style sphinx.

cemetery37

An Egyptian style sphinx .

Kolokotronis39

The grave site of Greek commander and chief  of the revolutionary war of 1821 Theodoros Kolokotronis.

cemetery40

The inscription reads ‘Easy passerby here lies the old man of ‘Morea’ (Peloponnese) do NOT disturb his sleep.’ This is a message to would be invaders!

cemetery35

Richard Church an Irish military officer in the British army who helped the Greek army in the Greek revolution of 1821. He was good friends with Theodoros Kolokotronis.

cemetery18

cemetery19

‘The life of the dead is placed in the memory of the living.’ Marcus Tillius Cicero.

cemetery36

‘The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.’- Mark Twain

This is the second blog post dedicated to the First Cemetery of Athens. I spent almost three hours (!) exploring the old cemetery. Time went by so fast and my camera would not stop clicking. After doing some more research on the cemetery I realized I had not even seen half of it. I might go back in the future because there are some other famous sculptures at at the far end of the cemetery.

I don’t know anyone personally who is buried here. You can only be a citizen of central Athens to be buried here. This is why I have never been to this cemetery before. Overall it was a great experience and I think everyone should visit a cemetery and leave and taboos and fears behind and pay their respect to those who have passed, and reflect on life and death rather than just being in the moment or being present all the time.