collage art

Envisioning Success/Οραματίζοντας την Επιτυχία

successcollagetxt

‘Success’ handmade collage by Angela Zafiris

My collage is inspired by the meaning of success and especially what it means to people in most countries in our modern society.

I think that it looks like an unintentional vision board 😉

In the past I made myself a vision board-why not? It’s fun, I have my magazines, and you can be as creative as you want to be with your vision board. Although I am not a huge believer in ‘manifesting'( as the new age gurus like to call it) because I think that life is more complicated than that. As the old proverb says ‘man makes plans and God laughs’. Yup very true!

Are we the masters of our fate? Or are we slaves of our fate? Perhaps a bit of both? Who can know for sure?

But, I think about the future and how it would be an interesting thing to look at when one gets old. Imagine when your are in your nineties (God willing and if the apocalypse doesn’t come!) and you are rummaging through your stuff and you come across your vision board. You become overwhelmed by emotions looking at all the positive images that tell the story of  all the things that you envisioned for yourself.  All the dreams that may or may not have come true. Sad, bitter, happy you decide.

Advertisements

Earthly Treasures/Γη των θησαυρών

earthstreasures2

Minimal handmade collage by Angela Zafiris

I didn’t start with a theme when I started playing with random pictures. I had the hand and the silver jug on paper first and the images fueled my imagination and it gave me this result. I think the artwork could be about the environment. It seems very ecological. I started working on this in April and April 22 was earth day, so why not?

Δεν ξεκίνησα με ένα θέμα όταν άρχισα να παίζω με τυχαίες εικόνες. Είχα πρώτα το χέρι και την ασημένια κανάτα σε χαρτί και οι εικόνες τροφοδότησαν τη φαντασία μου και μου έδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το έργο τέχνης θα μπορούσε να αφορά το περιβάλλον. Φαίνεται πολύ οικολογικό. Άρχισα να εργάζομαι σε αυτό τον Απρίλιο και στις 22 Απριλίου ήταν ημέρα της γης, ε λοιπόν γιατί όχι;

End Violence against Women

batteredbride2.jpg

‘Battered Bride’ (Κακοποιημένη νύφη) handmade collage by Angela Zafiris

November 25th is the international day for the elimination of violence against women and girls.

According to a report by the U.N secretary general “..on the basis of data from 2005 to 2016 for 87 countries, 19 per cent of women between 15 and 49 years of age said they had experienced physical and/or sexual violence by an intimate partner in the 12 months prior to the survey. In the most extreme cases, such violence can lead to death. In 2012, almost half of all women who were victims of intentional homicide worldwide were killed by an intimate partner or family member, compared to 6 per cent of male victims.”

These statistics are horrifying and it needs to end. There is not a woman who has not been a victim of violence. This cannot continue to be our reality.

For more information visit: http://www.un.org/en/events/endviolenceday/

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_for_the_Elimination_of_Violence_against_Women

Pandora Close Your Box!

IMG_1658

‘Pandora Close Your Box’ handmade word collage by Angela Zafiris

Pandorart

‘Pandora Close Your Box’ digital collage by Angela Zafiris

In the creation myths, Zeus was so enraged with Prometheus for stealing fire, that he plotted his revenge against him. He ordered Hephaestus to create a beautiful woman with clay and water.  The goddess Athena gave his creation charm and grace and Hermes gave her cleverness and the art of lying (!) She was given the name ‘Pandora’ meaning all-giving. Hephaestus gave her to the Titan Epimetheus who ignored his brothers’ advice to not to accept any gifts from Zeus, but he ignored his brother and married Pandora. Pandora brought with her a box that the gods told her to never open. Pandoras’ curiostiy got the best of her and she opend it and in doing so released all of the troubles into the world. Only hope remained in the box which whispered big dreams and false hopes into peoples weary ears and thus keeping them alive.

Similarly to the Eves’ biting of the forbidden fruit as the reason for the ills of the world so to is Pandora to blame, a woman! But, if we look closer it’s not a woman who is the source of all that has plague humans since antiquity.  If Zeus had not sought revenge against Prometheus, and if he had not created that darn box than all calamities would have been avoided. But, of course the female has to be the scape goat. In the famous story of the Trojan war, Helen and her irresistible beauty, was said to be the reason for the war, but these two enemies (Achaean Greeks and the Trojan Anatolians) only found a beautiful excuse to go to war.  The blame was put on a womans’ beauty and not on the war mongering nature of most men. Men abuse nature, men abuse animals, men abuse children and men abuse women and each other. Yet it’s the ‘cunning, lying, curious, manipulative, and idle woman who is said to have started it all.

Nonetheless, the story is inspiring and the references to Pandora can be spotting everywhere from pop culutre to the media. With all the catastrophes that seem to be multiplying like a hydra recently, we all know who is to be blamed..a woman! A very ancient woman and her box!

Redemption/Λυτρωση

redemptioncollage3

Collage on paper by Angela Zafiris

Unseen forces

and foes alike

tried to cut you down

dark feathers in the wind

you fought

in this world of

negative faces

and negative places

they say you have to fight

your battles alone

but they were wrong

we are not alone

an invisible hand

like a lightening bolt

reaches for you through the clouds

you were chosen

Most virtuous

and noble of all

worthy of redemption.