Garden photography

Microcosm/Μικρόκοσμος

These insects and animals are in their own microcosm they don’t know anything about pandemics, lock downs, financial and political crises, societal shake ups etc. etc.

But, we humans are FULLY aware of everything around us. Are humans the biggest losers on the planet?

I think we are 😉

Αυτά τα έντομα και τα ζώα είναι στο δικό τους μικρόκοσμο που δεν γνωρίζουν τίποτα για πανδημίες, λοκ νταουν, οικονομικές και πολιτικές κρίσεις, κοινωνικές αναταραχές κ.λπ. κ.λπ.

Όμως, εμείς οι άνθρωποι γνωρίζουμε ΠΛΗΡΩΣ τα πάντα γύρω μας. Είναι οι άνθρωποι οι μεγαλύτεροι χαμένοι στον πλανήτη;

Νομίζω ότι είμαστε;)

Passion Flower/Πασιφλόρα

My blue passion flower (passiflora) vine, that I planted last year, has bloomed this year. It is a flower that is native to Mexico, Central and South America.

There are medicinal benefits to the flower when the dried flowers is used as a tea. Research has show that the flower can help with anxiety and insomnia.

Το μπλε πασιφλορα, που φύτεψα πέρυσι, έχει ανθίσει φέτος. Είναι ένα λουλούδι που προέρχεται από το Μεξικό, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

Υπάρχουν ιατρικά οφέλη για το λουλούδι όταν τα αποξηραμένα λουλούδια χρησιμοποιούνται ως τσάι. Η έρευνα έχει δείξει ότι το λουλούδι μπορεί να βοηθήσει με το άγχος και την αϋπνία.

Iris & Gladiola/Ίρις και Γλαδιόλα

IRIS

IMG_4436

The colour purple is the colour that is associated with bravery, creativity, wealth, and royalty. I’ve grown to love this colour and I was happy to see the purple Iris and purple gladiolas in my garden again as they are perennials.

Το χρώμα μωβ είναι το χρώμα που σχετίζεται με την ανδρεία, τη δημιουργικότητα, τον πλούτο και τη βασιλεία. Έχω αγαπήσει αυτό το χρώμα και ήμουν ευτυχής οταν ειδα την εμφάνιση του όταν είδα την ίριδα και την γλαδιόλα στον κήπο μου ξανά καθώς είναι πολυετή φυτά.

Orange Delight/Πορτοκαλί απόλαυση

orange rose

chrysantheums

I love the optimism of nature. So much joy can be found in the seemingly little things. I hope these photos lift your spirits in theses difficult times 🙂

Λατρεύω την αισιοδοξία της φύσης. Μπορείτε να βρείτε τόση χαρά στα μικρά πράγματα. Ελπίζω αυτές οι φωτογραφίες να ανεβάσουν το πνεύμα σας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές:)

 

Angelic/Αγγελικός

angelic

My predator baby Angelo!

angelic2

Happy New Month! Καλό μήνα!

Moving on to February and I hope this month won’t be as catastrophic and dramatic like January. My Goodness that was a lot. There was not one slow news day during that month. But, whatever may come we have to face it with strength not fear.

Συνεχίζοντας τον Φεβρουάριο και ελπίζω ότι αυτό το μήνα δεν θα είναι τόσο καταστροφικό και δραματικό όσο ο Ιανουάριος.  Δεν υπήρξε αργή ημέρα ειδήσεων κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα. Όμως, ό, τι και να έρθει πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με δύναμη και όχι φόβο.

Resilience/Ανθεκτικότητα

bwrose(1)

Strength to strength

Shore to shore

There is not a life in ruins

Or time wasted

We each carry our burdens

and our traumas

Whether our fate is assigned or

Whether we are the masters of  it

We must emulate the roses

That wither, but are resilient

And come alive again.

 

*I love the strength and resiliency of the roses in my garden. From intense heat waves and cold snaps they pull through. Some humans should need to get some lessons from nature.

Sunflower in December/Ηλίανθος το Δεκέμβριο

Decembersunflower

December sunflower

Our Imbalanced Earth

Sunflower in December

Humanity’s’ shame.

**************

I wrote a  Haiku Japanese ancient poem to describe my shock when I saw a sunflower bloom in the garden this December.  I planted the seed in May and they usually bloom   in June here in Greece. I read that July was the hottest month on record for the planet resulting in the melting of  the Arctic and Antarctic sea ice and many other calamities. Then October came and there was a heatwave in Europe, the temperatures almost reached 30 °C.  The seed that failed to germinate in the spring got it’s second chance in the unusually warm fall season.

Very worrying indeed. 😦