Garden photography

Big Butterfly/Μεγαλη Πεταλουδα

A big butterfly-the largest I’ve ever seen- landed in my garden yesterday.

Μια μεγάλη πεταλούδα – η μεγαλύτερη που έχω δει ποτέ – προσγειώθηκε χθες στον κήπο μου.

Happiness is a butterfly, which when pursued, is always just beyond your grasp, but which, if you will sit down quietly, may alight upon you.” -Nathaniel Hawthorne

Strawberry Supermoon

Yesterdays’ strawberry supermoon is the last supermoon of 2021, and the first full moon of the summer. It is named the strawberry moon because it coincides with the strawberry harvesting season.

The moon was too far away. I needed a larger lens or a telescope to capture a clearer shot! It was still pretty from a distance though.

My strawberries are looking great and they taste delicious too. They need a lot of water and are persevering with the crazy, hot Greek heat.

Beauty in the Minor Things

Καλο Μηνα! Happy new month!

I’m feeling a lot better. My arm has improved just in time because I have new creative ideas. You can’t stop me world!!

The world can be a very negative place and sometimes you can get caught up in it’s negativity. I think it’s crucial, for the sake of inner peace, to tune out some times and get closer to nature. And just notice even the small beautiful things that we normally don’t pay attention too.

When you are more peaceful inside you see a lot clearer and you do attract better things into your life. And you are much more equipped to handle anything that may come your way. 🙂

Νιώθω πολύ καλύτερα. Το χέρι μου έχει βελτιωθεί πάνω στην ώρα γιατί έχω νέες δημιουργικές ιδέες.:)

Ο κόσμος μπορεί να είναι ένα πολύ αρνητικό μέρος και μερικές φορές μπορείτε να εμπλακούμε στην αρνητικότητα. Νομίζω ότι είναι ζωτικής σημασίας, για χάρη της εσωτερικής γαλήνης, να συντονιστείτε και να έρθουμε πιο κοντά στη φύση. Και παρατηρήστε ακόμη και τα μικρά όμορφα πράγματα που συνήθως δεν προσέχουμε.

Όταν είσαι πιο ήρεμη εσωτερικα, βλέπεις πολύ πιο καθαρά και προσελκύεις καλύτερα πράγματα στη ζωή σου. Και είστε πολύ πιο εξοπλισμένοι για να χειριστείτε οτιδήποτε έρθει στη ζωη σου.

Gazanias/Γκαζανία

I love the sunny gazania flower, and I make sure to add it to my garden every year. It is native to South Africa and is named after the 15th century Greek-Italian scholar Theodorus of Gaza. It needs full sun and can handle drought conditions-perfect for Athenian summers and is very low maintenance.

Λατρεύω το ηλιόλουστο λουλούδι Γκαζανία, και φροντίζω να το προσθέτω στον κήπο μου κάθε χρόνο. Είναι εγγενές στη Νότια Αφρική και πήρε το όνομά του από τον Ελληνο-Ιταλό μελετητή του 15ου αιώνα Θεόδωρος της Γάζας. Χρειάζεται πλήρη ήλιο και μπορεί να χειριστεί τις συνθήκες ξηρασίας-ιδανικό για τα αθηναϊκά καλοκαίρια και δεν θελει πολύ συντήρηση.

Thorns/Αγκάθια

“Life is thickly sown with thorns, and I know no other remedy than to pass quickly through them. The longer we dwell on our misfortunes, the greater is their power to harm us”. -Voltaire

«Η ζωή σπέρνεται πυκνά με αγκάθια και δεν ξέρω άλλη θεραπεία παρά να τα περάσω γρήγορα. Όσο περισσότερο επιμένουμε στις ατυχίες μας, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμή τους να μας βλάψουν». -Voltaire

Frozen Plants/Παγωμενα Φυτα

Frozen Marigold
Frozen Thuja tree
Frozen Echeveria
Frozen Calla Lily

A few photographs of my frozen plants in my garden. They got the shock of their plant lives when an unusual cold snap hit Athens. So strange, especially after an unseasonably warm week more than a week ago. I hope they survive this and heal from the trauma! 😉

Μερικές φωτογραφίες των κατεψυγμένων φυτών μου στον κήπο μου. Πήραν το σοκ από τις φυτικές τους ζωές όταν ένα ασυνήθιστο ψύχος έπληξε την Αθήνα. Τόσο περίεργο, ειδικά μετά από μια απροσδόκητα ζεστή εβδομάδα πριν από μια εβδομάδα πριν. Ελπίζω να επιβιώσουν και να επουλωθούν από το τραύμα! 😉

Snow Storm Medea/Χιονοθύελλα Μήδεια

When life gives you lemons you make some lemonade. Enjoy the bitterness! Ha!!
Poor plants. Not used to this cold snap.

A historical and rare snow storm arrived in Greece this week. Such a snow fall is rare for Athens. I don’t recall seeing that much snow fall in the city in all the years that I have been living in Greece. The turbulent storm was named after the turbulent character of Medea in Ancient Greek Tragedy. A fitting name as three people lost their lives.

Due to the pandemic, most people were home and few people were out enjoying the snow-at least in my area. It was eerily quiet. A bit of a dystopian kind of vibe. But, the weather brought back memories of Toronto where I was raised. And of course I took a lot of photos 🙂