Sky photography

Passing Through/Διέρχεται

The smell of rain in the summer air       Η μυρωδιά της βροχής στον καλοκαιρινό αέρα

   everything is changing                                        όλα αλλάζουν

         the sky rages                                                ο ουρανός μαίνεται

     the ground shakes                                         το έδαφος κουνιέται

   unstable mother earth                                       ασταθής γη

      angry since birth.                                   θυμωμένη από τη γέννηση της.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

January Full Moon

wolfmoon

A shot of the moon a few hours before it became a ‘super blood wolf moon eclipse’. The moon was visible here in Greece, even though it was cloudy. Unfortunately the action started  at 4:30 am here in Greece, and I needed my snooze so I lose ;(

Boy was that moon bright!

Beautiful Sunset/Ομορφο Ηλιοβασίλεμα

sunset1

The sun sets once again

Gratefulness and appreciation pour out from the soul

Fear and disappointment are concealed

As fires burn in the west

And snow falls in the east

 A Life comes to an end

And a new one begins.

Ο ήλιος δύει και πάλι

Η ευγνωμοσύνη και η εκτίμηση εκχέονται από την ψυχή

Ο φόβος και η απογοήτευση αποκρύπτονται

Καθώς οι φωτιές καίγονται στα δυτικά

Και το χιόνι πέφτει στα ανατολικά

Μια Ζωή έρχεται στο τέλος της

Και αρχίζει ένα νέο.

‘Twilight drops her curtain down, and pins it with a star.’    Lucy Maud Montgomery

Nephophilia/Νεφοφιλία

CLOUDSinstant3

The cloud on the left looks like a bird with wings.

CLOUDSinsta2

It’s coming for you.

cloudsinsta

Big marshmallow man.

A few photos of a cloudy day and rainy August day in Greece. The photos have an ‘instant’ style filter.

Nephophilia: a person who loves clouds; a fondness or obsession with clouds.

Μερικές φωτογραφίες μιας συννεφιασμένη και βροχερή ημέρα του Αυγούστου στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες έχουν φίλτρο “instant” (άμεσου) στυλ.

Νεφοφιλία: ένα άτομο που αγαπά τα σύννεφα, μια συμπάθεια ή εμμονή με τα σύννεφα.

Fire then Rain/ Φωτιά και στη συνέχεια βροχή

thunderstorm1txt

 

thunderstorm2txt

Right after the catastrophic fires in Eastern Athens came heavy torrential rain that brought flooding  to the North of the city. This July blood red moon was not a good one. It brought a lot of catastrophes from the fires in California, to the earthquake in Indonesia, flooding in India and Japan. I do believe that God gives us signs in the sky. If you take a close look at the top of the first photo you can see either Jesus or an angel. 🙂

Αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική Αθήνα ήρθε βαρύτατη καταρρακτώδης βροχή που έφερε πλημμύρες στα βόρεια της πόλης. Αυτό το κόκκινο φεγγάρι του Ιουλίου δεν ήταν καλό. Έφερε πολλές καταστροφές από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, στον σεισμό στην Ινδονησία, πλημμύρες στην Ινδία και την Ιαπωνία. Πιστεύω ότι ο Θεός μας δίνει σημάδια στον ουρανό. Αν κοιτάξετε προσεκτικά την κορυφή της πρώτης φωτογραφίας, μπορείτε να δείτε είτε τον Ιησού είτε έναν άγγελο. 🙂

Stormy June/Καταιγιδα του Ιουνιου

redcloudslightning

I have never seen lightning like this before.

lightning1

lightning2

I changed the exposure to the already red-violet sky.  Love the colour purple.

Some crazy sky and lightning shots from last month. We had a stormy month and it felt more like fall than summer here in Greece. Luckily, I wasn’t hit by a lightning bolt while waiting forever to get a shot of  a lightning bolt. I’ll try different techniques in the future and be more prepared.

Μερικές τρελές φωτογραφίες με τον θυμωμένο ουρανό και αστραπές από τον περασμένο μήνα. Είχαμε έναν θυελλώδη μήνα και αισθανόταν περισσότερο σαν φθινόπωρο από το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα. Ευτυχώς, δεν χτυπημθηκα από ένα αστραπή ενώ περιμένα για πολλη ωρα για να τραβηψω μια φωτογραφια με αστραπες. Θα δοκιμάσω διαφορετικές τεχνικές στο μέλλον και θα είμαι πιο προετοιμασμένη.

Night Sky/Νυχτερινος Ουρανος

strawberry moon

A distant shot of the ‘strawberry moon’ from yesterday.  Before this year I had never hear of this phenomena. It is called a strawberry moon because the Algonquin tribes of North America saw the pinkish moon as a sign to harvest the wild strawberries. Strawberry time! 🙂

Μια μακρινή φωτογραφία από το ‘strawberry moon’ δηλαδή φεγγάρι «φράουλα» από χθες. Πριν από αυτό το έτος δεν είχα ακούσει ποτέ για αυτo τo φαινόμενo. Ονομάζεται φεγγάρι «φράουλα» επειδή οι φυλές Algonquin της Βόρειας Αμερικής είδαν το ροζέ φεγγάρι ως σημάδι για τη συγκομιδή των άγριων φραουλών. Ωρα για φράουλες!

 

Clear Skies/Kαθαροι Oυρανοι

Febsky1

skytxt (2)

While the rest of Europe is still in the ice age, Athens is enjoying some great early spring weather. I’m not bragging 😉

Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται ακόμα στην  εποχή των παγετώνων, η Αθήνα απολαμβάνει εξαιρετικές πρώιμες ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες.