Serene Landscape/Γαλήνιο Τοπίο /

Landscape photography is my favourite style of photography. I take so many photos as if the landscape as I fear it will move or change completely!

If only our brains and souls were as serene as the landscapes we explore..

Μακάρι το μυαλό και την ψυχή μας να ήταν τόσο γαλήνια όσο τα τοπία που εξερευνούμε ..

Hawk In the Sky/Γερακι στον Ουρανο

The hawk flies freely across the landscape. Flying in circles in this beautiful dry valley. I envy these birds.

I am assuming it is a hawk I am not an ornithologist 😉

Το γεράκι πετά ελεύθερα ψηλά πάνω από το ξηρό τοπίο. Πετάει και κανει κύκλους σε αυτή την όμορφη, ξηρά κοιλάδα. Ζηλεύω τα πουλιά αυτά.

Υποθέτω ότι είναι γεράκι, δεν είμαι ορνιθολόγος 😉

Dark World/Σκοτεινος Κοσμος

A few photographs of the strawberry moon and the lunar eclipse from last night. We had a lot of cloud coverage here in Athens and I didn’t catch the moon when it was clear on time. I thought that the dark clouds looked so ominous and a bit foreboding. I took it as a sign that what we are going to see a lot more things that we never thought we would see before. There is a lot of talk from prophets and astrologers a like so I think we are in for a wild ride. What we have seen before and experienced won’t even compare.

The match has been lit…

Passion Flower/Πασιφλόρα

My blue passion flower (passiflora) vine, that I planted last year, has bloomed this year. It is a flower that is native to Mexico, Central and South America.

There are medicinal benefits to the flower when the dried flowers is used as a tea. Research has show that the flower can help with anxiety and insomnia.

Το μπλε πασιφλορα, που φύτεψα πέρυσι, έχει ανθίσει φέτος. Είναι ένα λουλούδι που προέρχεται από το Μεξικό, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

Υπάρχουν ιατρικά οφέλη για το λουλούδι όταν τα αποξηραμένα λουλούδια χρησιμοποιούνται ως τσάι. Η έρευνα έχει δείξει ότι το λουλούδι μπορεί να βοηθήσει με το άγχος και την αϋπνία.

Panoramic View/Πανοραμική θέα

westernview1

beekeeper

Bee Keeper in action

Mountain flowersWestern view

a walk in the forestMountain flowers2

Last week the quarantine restrictions were lifted here in Greece. This was my first time in nature since March or even longer than that. There is a joke that a lot of people say that everyone has become an athlete during the quarantine. I don’t think I have ever seen so many joggers and cyclists in Athens in all of my years here. :))

Την περασμένη εβδομάδα, οι περιορισμοί καραντίνας καταργήθηκαν εδώ στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά στη φύση από τον Μάρτιο ή ακόμη και περισσότερο από αυτό. Υπάρχει ένα αστείο που πολλοί λένε ότι όλοι έχουν γίνει αθλητές κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Δεν νομίζω ότι έχω δει τόσοι δρομείς και ποδηλάτες στην Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια εδώ. :))

Covid-19 Conspiracies/θεωρίες Συνομωσίας

Covidconspiracycollage

‘Covid-19 Conspiracies’ collage by Angela Zafiris

There are many conspiracy theories going around about the global pandemic. Some theorists say there is no virus, that it is a hoax. Others say the pandemic was pre-planned and it is all about the government trying to assert more control over people. When ultimate control is obtained people will be ‘microchiped’, then we will have a cashless society, then a one world government etc. Others say there is a virus, but it was man-made in a lab and that it doesn’t come from nature as many scientists claim. Also, they claim that the new wireless technology 5G is to blame for the spread of the virus. For a long time now there have been various rumors circulating about 5G technology and that it can destroy peoples’ immune system and that it can make people sick with cancer. Then there are the conspiracy theories surrounding Bill Gates as well.  That he is enforcing a vaccine in an effort to depopulate the world. The assumption is that the elites are obsessed with the worlds’ over-population and due to their misanthropic feelings want to eradicate the- mostly poor people- from improvised countries.

I think that it is important to do your own thorough research, learn from various sources and follow not only what your intuition tells you, and also what history tells you as well. This is why it’s important to be educated about the past of our ancestors. In the past humanity has suffered through many pandemics and there was plenty of fake news going around back then. People came up with various theories about where the plague came from. There were many doctors at the time, who in their desperation, came up with many strange concoctions to try and cure the diseases.

The truth always sees the light eventually, and this is the time of the revealing or apocalypse. The real truth will come out soon.

I do believe that many of these theories are dangerous and we need to all be on the same page and come together to fight our common enemy.

Disclaimer: The conspiracies in the collage do not reflect my own opinions, but the many varied opinions of people over the internet.

For the city…can no longer lift her head from beneath the angry waves of death. A blight has fallen on the…land… And the flaming god, the malign plague, has swooped upon us, and ravages the town…” [lines 22-30]. -Sophocles ‘Oedipus Rex’

Life & Death/Ζωη και Θανατος

beeandspider

A dead bee and living spider in a white calla lily in my garden.

Μια νεκρή μέλισσα και μια ζωντανή αράχνη σε έναν λευκό κρίνο στον κήπο μου.

“Let us so live that when we come to die even the undertaker will be sorry.”

-Mark Twain

“Death is the destination we all share, no one has ever escaped it. And that is as it should be because death is very likely the single best invention of life. ”    

-Steve Jobs

Iris & Gladiola/Ίρις και Γλαδιόλα

IRIS

IMG_4436

The colour purple is the colour that is associated with bravery, creativity, wealth, and royalty. I’ve grown to love this colour and I was happy to see the purple Iris and purple gladiolas in my garden again as they are perennials.

Το χρώμα μωβ είναι το χρώμα που σχετίζεται με την ανδρεία, τη δημιουργικότητα, τον πλούτο και τη βασιλεία. Έχω αγαπήσει αυτό το χρώμα και ήμουν ευτυχής οταν ειδα την εμφάνιση του όταν είδα την ίριδα και την γλαδιόλα στον κήπο μου ξανά καθώς είναι πολυετή φυτά.